Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
17 października 2023

Coaching holistyczny to głęboka transformacja i rozwój osobisty.

Coaching holistyczny to głęboka transformacja i rozwój osobisty.

 

To podejście do rozwoju osobistego, które skupia się na całej osobowości człowieka i jego życiu.

To proces, który integruje różne aspekty życia jednostki, w tym emocje, myśli, ciało, ducha i cele. Nie ogranicza się zatem  tylko do określonej dziedziny życia, takiej jak kariera czy zdrowie, ale stara się uwzględnić wszystkie obszary, aby osiągnąć kompleksową harmonię i szczęście.

 

Główne elementy coachingu holistycznego to:

 

Indywidualne podejście

W coachingu holistycznym każdy traktowany jest jako jednostka o unikalnych potrzebach i celach. Istotne jest, aby zrozumieć życiową sytuację, wartości i cele danej osoby, a następnie stworzyć spersonalizowany plan rozwoju.

Wszechstronność

Taka forma pracy nad sobą uwzględnia różne aspekty życia, takie jak zdrowie fizyczne, emocjonalne, intelektualne, duchowe i społeczne. Wspiera człowieka w balansowaniu tych różnych obszarów.

Rozwój osobisty

Coaching koncentruje się na wszechstronnym rozwoju. Pomaga człowiekowi zrozumieć siebie lepiej, odkryć swoje mocne strony i pracować nad swoimi słabościami.

 

Korzyści płynące z coachingu holistycznego:

 

Zwiększenie samoświadomości - proces coachingowy pomaga lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje, myśli i zachowania. Dzięki temu możesz bardziej efektywnie zarządzać swoim życiem.

Poprawa zdrowia i dobrej kondycji fizycznej -  proces coachingowy wspiera cię w dbaniu o zdrowie fizyczne, w tym w kwestiach takich jak dieta, aktywność fizyczna i relaks.

Zarządzanie stresem - poprzez naukę technik zarządzania stresem, coaching holistyczny pomaga radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami życiowymi.

Rozwój duchowy -  proces coachingowy wspiera w odkrywaniu swojej duchowej strony i określaniu swoich wartości życiowych. Pomaga również w osiągnięciu większego poczucia sensu i celu w życiu.

Zrównoważenie życia -  proces coachingowy pomaga w znalezieniu równowagi między różnymi obszarami życia, takimi jak praca, rodzina, zdrowie i rozwój osobisty.

Rozwój kariery - coaching holistyczny pomaga  w osiągnięciu zawodowych celów poprzez rozwijanie umiejętności przywódczych, zarządzanie czasem i budowanie relacji w pracy.

Poprawa relacji - sesje coachingu mogą pomóc w budowaniu zdrowszych relacji osobistych i zawodowych poprzez naukę komunikacji, empatii i radzenia sobie z konfliktami.

Motywacja i osiąganie celów - proces coachingowy  pomaga w zrozumieniu, jakie cele są dla ciebie ważne i jak działać, aby je osiągnąć.

Zwiększenie szczęścia i satysfakcji - coaching holistyczny dąży do osiągnięcia ogólnego poczucia szczęścia i satysfakcji życiowej poprzez balansowanie różnych aspektów życia i osiąganie osobistego spełnienia.

 

Coaching holistyczny to kompleksowe podejście do rozwoju osobistego, które uwzględnia wszystkie sfery życia człowieka.

Dzięki temu pomaga osiągnąć harmonię, równowagę i satysfakcję we wszystkich obszarach życia, co przyczynia się do ogólnego dobrostanu i spełnienia. Dla wielu osób jest to skuteczna metoda transformacji i osiągania życiowych celów.

 

posłuchaj więcej - na YouTube lub poczytaj, jak mogę cię wesprzeć TUTAJ

Agnieszka Nowakowska - Santulana.pl

 

 

Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.

Agnieszka Nowakowska

 660 428 491

info@santulana.pl