Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
06 marca 2023

Emocje - różne ujęcia.

Emocje można rozpatrywać z różnych perspektyw. To szeroki i złożony temat pełen zawiłości.

(to pierwszy wpis dotyczący emocji – zaglądaj po więcej)

 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak bardzo emocje wpływają na nasze życie. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i nadmiarem negatywnych emocji staje się dzisiaj kluczową umiejętnością zapewniającą równowagę oraz poczucie sprawczości w życiu.


W ujęciu psychologicznym emocje są natychmiastowymi, automatycznymi reakcjami na bodźce zewnętrzne lub wewnętrzne, które wpływają na nasze nastroje, myśli i zachowanie. Emocje to także odpowiedzi neurobiologiczne na bodźce, które uaktywniają różne obszary mózgu i wpływają na nasze ciało i zachowanie. Filozof powie natomiast, że emocje są uczuciami i wartościami, które kierują naszym postrzeganiem świata i naszym zachowaniem.

W nurcie socjologicznym emocje są reakcjami społecznymi na określone sytuacje i bodźce, które są kulturowo zdefiniowane i zakodowane.

Korzystając z mocy i nauki teorii kwantowej, możemy analizować wpływ emocji na nasze życie i świadomie kształtować własne doświadczanie rzeczywistości. Pisze o tym znany wszystkim dr Joe Dispenza.

 

(Emocjom w kontekście fizyki kwantowej poświęcę odrębny wpis).

 

Skąd zatem biorą się emocje? Jaki jest ich mechanizm?

 

Emocje są wynikiem interakcji między naszym mózgiem, ciałem i środowiskiem.

Proces powstawania emocji jest następujący.

Dociera do nas bodziec - zewnętrzny (np. kiedy widzimy kogoś, kto nas irytuje) lub wewnętrzny (np. kiedy odczuwamy smutek). Nasze zmysły rejestrują bodziec, który następnie jest przetwarzany przez nasz mózg. Nasz mózg ocenia bodziec i decyduje, czy jest on pozytywny, negatywny czy neutralny. Jeśli bodziec jest oceniany jako pozytywny lub negatywny, nasz mózg wyzwala reakcję emocjonalną, która może obejmować zmiany w naszym ciele (np. bicie serca) i naszych emocjach (np. radość lub strach). To z kolei powoduje reakcję behawioralną, tzn. reakcja emocjonalna może wpłynąć na nasze zachowanie, np. możemy uciekać lub atakować w odpowiedzi na strach, albo powstrzymywać się od śmiechu w obecności osoby poważnej.

 

Emocje są rezultatem złożonej interakcji naszego mózgu, ciała i środowiska i wpływają na nasze zachowanie, nasze decyzje i nasze relacje z innymi ludźmi.

W szerszym ujęciu emocje determinują nasze życie, kreują nasze doświadczenie rzeczywistości.

 

Jeżeli interesuje Cię temat emocji, blokad emocjonalnych i sposobów radzenia sobie ze stresem, zajrzyj również do sekcji SESJE, gdzie opisuję w jaki sposób pracuję i w jakich obszarach pomagam.

 

 Agnieszka Nowakowska – www.Santulana.pl 
Coaching holistyczny, regres terapeutyczny.

Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.

Agnieszka Nowakowska

 660 428 491

info@santulana.pl