Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach ukierunkowana jest na przyszłości klienta. Klient odkrywa swoje zasoby, mocne strony i talenty, wzmacnia poczucie własnej wartości i sprawczości. W krótkim czasie generuje scenariusze korzystnych zmian. To narzędzie pozwala na radzenie sobie ze stresem.
26 lipca 2023

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) to podejście terapeutyczne, które koncentruje się na identyfikowaniu i rozwijaniu rozwiązań dla problemów, zamiast skupiać się na analizowaniu przyczyn lub przeszłości. Główne założenia i korzyści tej terapii obejmują:

  1. Skoncentrowanie się na celach i rozwiązaniach (jakiej zmiany klient potrzebuje i jak może dotrzeć do rozwiązania). W pierwszym kroku TSR skupia się zatem na identyfikowaniu celów terapeutycznych i szukaniu możliwych rozwiązań, które pomogą osiągnąć te cele. Klient prowadzony pytaniami przez terapeutę tworzy wizję pożądanego stanu rzeczy, a następnie koncentruje się na tym, co jest potrzebne, aby to osiągnąć. To podejście skupione na rozwiązaniach może być motywujące i pomaga klientom zobaczyć możliwości poprawy.

  2. Orientacja na przyszłość. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach kładzie skupia się na tym, jak można poprawić życie klienta w przyszłości. Zamiast analizować przeszłość, terapeuta zachęca klienta do myślenia o tym, jakie zmiany chciałby wprowadzić i jakie kroki można podjąć, aby to osiągnąć. Klient pozostaje w Tu i Teraz.

  3. Uznawanie siły klienta. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach zakłada, że klient ma w sobie zasoby i umiejętności potrzebne do rozwiązania swoich problemów. Terapeuta wspiera klienta w odkrywaniu i wykorzystywaniu własnej siły oraz wzmocnieniu poczucia własnej skuteczności. U klienta buduje się również przekonania, że zmiana jest możliwa, a jego rośnie poczucie sprawczości w życiu.

  4. Skupienie się na wyjątkach. Terapeuta prowadzi klienta do odnalezienia momentów, w których problem klienta nie występuje lub jest łagodniejszy. Te wyjątki służą jako punkty odniesienia do rozwoju rozwiązań. Analiza tych chwil pozwala zidentyfikować strategie, które klient może wykorzystać w przyszłości. Skupienie na pozytywnych aspektach może prowadzić do zwiększenia poczucia satysfakcji, radości i nadziei.

  5. Pytania skoncentrowane na rozwiązaniach. To moc tego podejścia. Terapeuta zadaje klientowi pytania, które pomagają mu skoncentrować się na rozwiązaniach i możliwościach. Pytania te mają na celu pobudzenie myślenia dotyczącego zmian oraz odkrycie strategii, które klient może zastosować, aby je osiągnąć. To prowadzi do konkretnych kroków działania i postępu.

  6. Prosta i krótkoterminowa terapia. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach stawia sobie za cel szybkie osiągnięcie wyników. Terapeuci skupiają się na konkretnej zmianie i koncentrują się na praktycznych krokach, które klient może podjąć, aby to osiągnąć. Klient może zatem doświadczyć pozytywnych zmian w stosunkowo krótkim czasie, ponieważ skupia się na konkretnej zmianie i praktycznych działaniach.

  7. Indywidualizacja i współpraca. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest elastyczna i indywidualnie dostosowuje się do potrzeb klienta. Terapeuta i klient współpracują jako partnerzy, aby opracować spersonalizowany plan terapeutyczny i cele. Ta współpraca i zaangażowanie klienta mają kluczowe znaczenie dla sukcesu terapii.

 

Obejrzyj również wideo :) https://youtu.be/7qQpE9WRwCw

 

 

 Agnieszka Nowakowska – www.Santulana.pl 
Coaching holistyczny, regres terapeutyczny.

Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny. Uwalnianie emocji. Dotyk kwantowy. Radzenie sobie ze stresem. Powrót do równowagi. Regres terapeutyczny. Podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.

Agnieszka Nowakowska

 660 428 491

info@santulana.pl