Poznaj technikę uwalniania emocji dr. Hawkinsa, która pozwala skutecznie radzić sobie ze stresem poprzez eliminację negatywnych uczuć, takich jak lęk, żal, złość czy wstyd. Odkryj potencjał tej metody i stwórz przestrzeń na pozytywne doświadczenia w życiu. Zaproś szczęście do swojego życia dzięki tej skutecznej technice uwalniania emocji.
01 marca 2023

Uwalnianie emocji - technika uwalniania dr Hawkinsa

TECHNIKA UWALNIANIA dr Hawkinsa – dlaczego warto sięgnąć po to narzędzie?


Uwalnianie emocji i skuteczne radzenie sobie ze stresem.

 

Każdy z nas postrzega rzeczywistość przez pryzmat swoich doświadczeń, przekonań czy oczekiwań.

Są to osobiste filtry percepcji, stąd dane zdarzenie wywołuje różne emocje u różnych osób. Np. utrata pracy jest dla kogoś dramatem, a dla kogoś innego będzie motywacją do zmiany w życiu zawodowym.

 

Emocje wpływają na to, jakie doświadczenia pojawiają się w naszym życiu. Jeżeli nosimy w sobie negatywne – szkodzące nam emocje, blokujemy swój potencjał, odpychamy radość, obfitość, zdrowie. Dzieje się tak, ponieważ kiedy umysł jest zdominowany np. energią strachu, to świadomość danej osoby będzie negatywna i będzie wykorzystywać to, co znajduje się w jej umyśle przeciwko sobie. Tak sabotujemy siebie, swoją efektywność, nie widzimy szans, możliwości, wszędzie widzimy trudności i zagrożenia.

 

  • Badania dr Hawkinsa potwierdziły, że reak­cja kinezjologiczna odzwierciedla zdolność ludzkiego organizmu do odróżnienia nie tylko bodźca pozytywnego od negatywnego, ale też anabolicznego (ulepszającego życie) od katabolicznego (pochłaniają­cego życie) oraz, co najbardziej doniosłe, prawdę od fałszu!

 

  • Wyniki są niezależne od systemów wierzeń, osobistych opinii, roz­sądku czy logiki badanych.

 

  • Dr Hawkins stworzył sposób kalibracji relatywnej prawdy, dzięki której stanowiska intelektualne, wypo­wiedzi, czy ideologie mogły zostać sklasyfikowane na skali od 1 do 1000. Liczby określające kalibracje nie odzwierciedlają wzrostu arytmetycznego, lecz loga­rytmiczny. Tak powstała słynna mapa poziomów świadomości.

 

  • Wyniki badań Hawkinsa wskazują na to, że ludzkim zachowaniem kierują potężne wzorce energetyczne.

 

Stosując TECHNIKĘ UWALNIANIA dr Hawkinsa możesz pozbyć się negatywnych emocji np. lęku, żalu, złości czy wstydu i zacząć doświadczać życia pełnego szczęścia, kreatywności i zdrowia. Jeżeli pozwolisz całej energii tej emocji odejść – uwolnisz się od negatywnego wzorca i wynikających z tego ograniczeń.

 

Uwalnianie emocji spowoduje, że w Twoim życiu pojawi się przestrzeń na nowe, pozytywne doświadczenia. Jest to też forma radzenia sobie ze stresem.
Pamiętaj! Wszystko zależy od twojej determinacji i konsekwencji w transformacji własnego życia.

 

Zaproś szczęście do swojego życia. 

 Agnieszka Nowakowska – www.Santulana.pl 
Coaching holistyczny, regres terapeutyczny.

 

 

Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.
Agnieszka Nowakowska - Santulana. Coaching holistyczny, uwalnianie emocji, radzenie sobie ze stresem, powrót do równowagi. Regres terapeutyczny, podróż do poprzednich wcieleń - sesja regresji, regres do Domu Dusz. Regres duchowy.

Agnieszka Nowakowska

 660 428 491

info@santulana.pl